Показать меню
Скрыть меню


Вести

Прва стотина
До јула 2018. године „РЖД Интернешнл“ завршила је пробијање првих 100 метара горњег дела железничког тунела Чортановци, који руска компанија гради на деоници Стара Пазова – Нови Сад пруге Београд – Будимпешта. Ускоро ће бити пређена још једна степеница – других сто метара.

Укупна дужина две цеви тунела износи 2,2 километра, радови се изводе паралелно на четири тачке — са северног и јужног портала уз примену новоаустријске методе. Безбедност радова се омогућује технологијом пробијања тунела под заштитним штитом или „кишобраном“, како га зову српски грађевинци. Овај „кишобран“ представља конструкцију од металних цеви, испуњених бетоном, што омогућава да се искључе потенцијална локална обрушавања земљишта приликом изградње. 

За монтажу таквог заштитног штита специјално су израђене 2 бушаће машине MC Technology MDT 230K, којима се обезбеђује безбедно пробијање са планском цикличношћу и минималним временским трошковима. Осим бушаћих машина на објекту ради преко 70 јединица тунелске и друге грађевинске механизације. Ближе се крају активности на заштити од клизишта, функционишу привремени системи за одвод воде.

Радови на објекту се изводе 24 часа дневно у свим временским условима, у било ком годишњем добу. Вишестепена контрола у воду надзорних органа, акредитованих лабораторија и независних консултаната прати квалитет и ток радова.

„РЖД Интернешнл“ д.о.о. изводи радове на изградњи тунела у Чортановцима и двоколосечног вијадукта у плавном делу Дунава у оквиру Анекса бр. 3.1. општег Уговора. Укупна вредност овог анекса износи око  338 милиона $. Планирано је да се радови на објектима заврше 2021. године.

01.08.2018_.jpg

_01.08.2018_.jpg

Датум објављивања: 01.08.2018

Вратити се на вести