Показать меню
Скрыть меню


Вести

Компанија „РЖД Интернешнл“ и „Инфраструктура железнице Србије“ потписале су анекс уговора за другу фазу реконструкције деонице Стара Пазова – Нови Сад
24. децембра 2020. „РЖД Интернешнл“ д.о.о. и „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. потписали су анекс бр. 2 за другу фазу реконструкције деонице Стара Пазова – Нови Сад уз Уговор закључен у јануару 2019. године.  

Документом је предвиђено извођење радова и испорука материјала у износу од 58 милиона евра у оквиру друге фазе реконструкције, модернизације и изградње двоколосечне пруге за брзине до 200 км/ч на деоници Стара Пазова – Нови Сад дужине 40,44 км на прузи Београд – Будимпешта. Конкретно, изводиће се радови на изградњи архитектонских објеката за техничке и јавне намене, друмских путева, регулацији водотокова, уређењу пружног појаса и станичних површина,  напајању електричном енергијом свих инфраструктурних објеката и контактне мреже, осветљењу станичних подручја.

За извођење радова у Србији користиће се опрема и технологије које ће обезбедити да нова железничка пруга испуњава све захтеве за саобраћај великих брзина.

Сви радови предвиђени овим Анексом биће завршени до краја 2021. године.

Информативно:

„РЖД Интернешнл“ врши модернизацију и изградњу железница у Србији од 2014. године. Већ је завршена реконструкција пруга Београд - Панчево, Ресник - Ваљево, инфраструктурних објеката у оквиру развоја Паневропског транспортног коридора Х, а организовано је и постављање колосека на Жежељевом мосту. Србији је такође испоручено 27 дизел-моторних возова руске производње.

Тренутно „РЖД Интернешнл“ гради јединствене објекте у земљи – вијадукт у плавном делу Дунава и тунел Чортановци, а такође изводи реконструкцију железничке пруге Стара Пазова – Нови Сад за брзине саобраћаја возова до 200 км/ч.

 Поред тога, у јануару 2019. године потписан је уговор између „РЖД Интернешнл“ д.о.о. и „Инфраструктура  железнице Србије“ а.д. који обухвата пројектовање и изградњу Јединственог диспечерског центра за управљање саобраћајем возова у Републици Србији. Овај документ такође предвиђа извођење радова и испоруку материјала у оквиру друге фазе реконструкције, модернизације и изградње двоколосечне пруге за брзине до 200 км/ч на деоници Стара Пазова - Нови Сад дужине 40,44 км, на прузи Београд - Будимпешта. Такође, према условима потписаног Уговора, „РЖД Интернешнл“ ће израдити пројекат реконструкције и модернизације железничке пруге Ваљево – Врбница – Државна граница са Црном Гором дужине 210 километара, у циљу каснијег извођења радова.

Датум објављивања: 28.12.2020

Вратити се на вести