Показать меню
Скрыть меню


Вести

„РЖД Интернешнл“ приступило стварању Јединственог диспечерског центра у Србији
У фебруару су отпочели радови на припреми пројекта за изградњу Јединственог диспечерског центра (ЈДЦ) за управљање саобраћајем возова у Републици Србији. Радна група коју чине руски и српски стручњаци спроводи истраживање објеката железничке инфраструктуре у земљи.

Истраживање је осмишљено тако да покаже стварно стање инфраструктуре железнице Србије у циљу припреме прецизиране техничке и комерцијалне понуде за организацију ЈДЦ. Планиран је обилазак и преглед преко 200 објеката – станица, вучних поставница, растављача контактне мреже, уређаја за ТТ.

Јединствени диспечерски центар ће омогућити имплементацију нових технологија за управљање превозним процесом и сталну контролу саобраћаја возова, повећаће пропусну моћ железничке пруге, оптимизовати оперативне трошкове и повећати безбедност саобраћаја на европским саобраћајним коридорима 10 и 11.

Пројекат оснивања ЈДЦ, у складу са техничким задатком, добијеним крајем 2018. године од инвеститора – „Инфраструктура железнице Србије“ – подразумева диспечерску централизацију, диспечеризацију енергетских уређаја, обезбеђивање потребних врста везе, изградњу пропратне инфраструктуре, стварање аутоматизованих система и рачунарског комплекса, испоруку одговарајуће опреме, уградњу техничких средстава за безбедност, као и стварање услова за дијагностику композиције за време кретања воза.

Српски железничари су се раније упознали са радом центара за управљање саобраћаја у Русији, Аустрији и Немачкој. „РЖД Интернешнл“ је предложило најефикаснија техничка решења, која се разликују по оптималној функционалности, као и спојем квалитета и вредности радова.


Информативно:

Уговор, који подразумева пројектовање и изградњу Јединственог диспечерског центра за управљање саобраћајем возова у Републици Србији, потписан је 17. јануара 2019. године.

Укупан износ Уговора између „РЖД Интернешнл“ д.о.о. и „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. износи 230 милиона евра. Документ такође предвиђа извођење радова и испоруку материјала у оквиру друге фазе реконструкције, модернизације и изградње двоколосечне пруге за брзине 200 км/ч на деоници Стара Пазова – Нови Сад укупне дужине 40,44 км на прузи Београд – Будимпешта.

Осим тога, према условима потписаног Уговора „РЖД Интернешнл“ израђује пројекат за реконструкцију и модернизацију железничке пруге Ваљево – Врбница – Државна граница са Црном Гором, укупне дужине 210 км, у циљу даљег наставка радова.

Датум објављивања: 25.02.2019

Вратити се на вести