Показать меню
Скрыть меню


Словенија

У Републици Словенији конзорцијум, у чијем саставу је Друштво, приступио је реализацији пројекта „Опремање железничког чвора и станице Прагерско“. Главни партнер на пројекту је словенска компанија RIKO д.o.o. 

Поред комплексне реконструкције железничке инфраструктуре пројекат обухвата уређење територије, изградњу наткривених железничких платформи, друмске инфраструктуре и паркиралишта, потходника, моста, подвожњака сандучастог типа, проширење постојећег подземног пролаза кружне саобраћајнице, спровођење пасивних и активних мера за смањење буке, изградњу објеката везе и извођење радова на постављању система сигнализације и безбедности.

Рок реализације пројекта је 25 месеци.