Показать меню
Скрыть меню


Ср̀бија

27. марта 2012. године Холдинг „Руске железнице“ и „Железнице Србије“ а.д. потписали су Општи споразум о реализацији пројеката у области железничког саобраћаја у Републици Србији. 

2014. године „РЖД Интернешнл“ д.о.о. приступило је реализацији пројеката који су предвиђени Уговором за изградњу и модернизацију железничке инфраструктуре Републике Србије.

На основу вишегодишњег плодног рада компаније на територији Републике, српска страна је одлучила да настави сарадњу у овој области. У јануару 2019. потписан је нови Уговор за пројектовање и извођење радова на изградњи железничке инфраструктуре Републике Србије, као и изградњу Јединственог Диспечерског центра за управљање саобраћајем возова.

Тренутно „РЖД Интернешнл“ ради на пројектима у оквиру оба уговора.


Уговор за изградњу и модернизацију железничке инфраструктуре Републике Србије.

Уговор за пројектовање и извођење радова на изградњи железничке инфраструктуре Републике Србије, као и изградњу Јединственог Диспечерског центра за управљање саобраћајем возова

Реконструкција и модернизација железничке пруге Суботица – Хоргош – Државна граница са Мађарском дужине 26 км

Реконструкција приступног колосека од пруге Београд — Панчево до рафинерије нафте „Панчево“ „НИС“ а.д. 

Хуманитарни пројекти „РЖД Интернешнл“ д.о.о. У Републици Србији