Показать меню
Скрыть меню


ДЕЛАТНОСТ

„РЖД Интернешнл“ предлаже читав комплекс услуга и технологија из области железничке изградње – од почетног стадијума пројектовања и разраде пројекта до његове накнадне реализације „кључ у руке“ у било којој земљи света:

Предпројектна истраживање и пројектовање
 • процена изводљивости пројекта
 • разрада концепције развитка
 • дизајн
 • изградња железничке инфраструктуре
 • електрификација
 • изградња путничких станица и товарних терминала
 • испорука композиција, сигналне и комуникационе опреме
 • садржај и техничко одржавање железничке инфраструктуре и управљање превозом (саобраћајем)
 • обука страних стручњака и др.

У својој делатности компанија ангажује предузећа, која улазе у састав холдинга „РЖД“ о.а.д., међу којима су:
 • Пројектно-истраживачки институти
 • Грађевинске организације
 • Компаније, које се баве електрификацијом железничких пруга и опремањем железница системима за сигнализацију и комуникацију (СС и ТТ системима)
 • Компаније, које се баве одржавањем и функционисањем железница и пропратне инфраструктуре
 • Произвођачи система железничког аутоматског и даљинског управљања
 • Машински инжењеринг
 • Образовне установе
 • Компаније за превоз и логистику
 • Финансијске установе
 • Компаније за телекомуникацију
 • Директне везе са предузећима-произвођачима обезбеђују оптималну вредност потребних производа, а ангажовање превозних организација „РЖД“ о.а.д. и партнера холдинга – континуитет у испоруци технике, опреме и материјала.

Наше предности:
 • Дугогодишња пракса у изградњи железничке инфраструктуре крупних размера
 • Дугогодишње искуство у изградњи у различитим климатским и геолошким условима
 • Дугогодишње искуство у ефикасном и безопасном коришћењу железничке инфраструктуре
 • Коришћење напредних руских и страних технологија
 • Коришћење најсавременије опреме и материјала водећих руских и светских произвођача.
 • За многе правце компанија има техничка решења, која не постоје у свету.