Показать меню
Скрыть меню


Слободна радня места

С обзиром на то да је достигнут планирани обим посла и да је особље у потпуности комплетирано у складу са утврђеним списком стално запослених „РЖД Интернешнл“ д.о.о. одабир стручњака је затворен.