Показать меню
Скрыть меню


Фото и видео

Београд – Панчево. Резултати изградње
ФОТО
Радови на северним деоницама Коридора Х
ФОТО
Посета О.В. Белозјорова Србији 22.09.2015.
ФОТО

Пуштање саобраћаја на деоници Сопот Космајски – Ковачевац
ФОТО
«Коридори», Радио-телевизија Србије_21.09.2016
ВИДЕО
Посета српских ученика Санкт-Петербургу
ФОТО

Социјална делатност “РЖД Интернешнл“ д.о.о. у Републици Србији
ФОТО
Пружна механизација, ангажована на реализацији српског пројекта
ФОТО
Званичне посете руководства “РЖД“ о.а.д. и “РЖД Интернешнл“ д.о.о. Републици Србији
ФОТО

Свечани почетак радова на деоници Сопот Космајски – Ковачевац Паневропског саобраћајног Коридора Х
ФОТО
Свечани почетак радова на северним деоницама Паневропеског Коридора Х (станица Голубинци)
ФОТО
Изградња горњег строја колосека уз примену крана за полагање "УК-25/18"
ФОТО

Електрификација и преуређивање контактне мреже на деоници Београд – Панчево
ФОТО
Полагање колосека на станици Влашко Поље северне деонице Паневропског Коридора Х
ФОТО
Преуређивање станице Крњача
ФОТО

Полагање железничког колосека на Панчевачком мосту (1088 м)
ФОТО
Изградња новог моста преко реке Тамиш
ФОТО
Посета српских ученика Санкт-Петербургу
ВИДЕО