Показать меню
Скрыть меню


Фото и видео

Градећи пруге, ми градимо будућност
ВИДЕО
Београд – Панчево. Резултати изградње
ФОТО
Радови на северним деоницама Коридора Х
ФОТО

Посета О.В. Белозјорова Србији 22.09.2015.
ФОТО
Пуштање саобраћаја на деоници Сопот Космајски – Ковачевац
ФОТО
«Коридори», Радио-телевизија Србије_21.09.2016
ВИДЕО

Посета српских ученика Санкт-Петербургу
ФОТО
Социјална делатност “РЖД Интернешнл“ д.о.о. у Републици Србији
ФОТО
Пружна механизација, ангажована на реализацији српског пројекта
ФОТО

Званичне посете руководства “РЖД“ о.а.д. и “РЖД Интернешнл“ д.о.о. Републици Србији
ФОТО
Свечани почетак радова на деоници Сопот Космајски – Ковачевац Паневропског саобраћајног Коридора Х
ФОТО
Свечани почетак радова на северним деоницама Паневропеског Коридора Х (станица Голубинци)
ФОТО

Изградња горњег строја колосека уз примену крана за полагање "УК-25/18"
ФОТО
Електрификација и преуређивање контактне мреже на деоници Београд – Панчево
ФОТО
Полагање колосека на станици Влашко Поље северне деонице Паневропског Коридора Х
ФОТО

Преуређивање станице Крњача
ФОТО
Полагање железничког колосека на Панчевачком мосту (1088 м)
ФОТО
Изградња новог моста преко реке Тамиш
ФОТО

Посета српских ученика Санкт-Петербургу
ВИДЕО