Показать меню
Скрыть меню


Фото и видео

Градећи пруге, ми градимо будућност
ВИДЕО
Радови на деоници Стара Пазова-Нови Сад
ФОТО
Полагање доњег и горњег строја колосека на Жежељевом мосту преко Дунава
ФОТО

Посета О.В. Белозјорова Србији 30.03.2018
ФОТО
Честитање српским ђацима школске славе Светог Саве
ФОТО
Церемонија награђивања победника дечјег конкурса за састављање укрштеница
ФОТО

Потписивање Анекса бр. 3.2 уз Уговор
ФОТО
Завршетак радова на деоници Ресник-Ваљево
ФОТО
Радови на деоници Ресник-Ваљево
ФОТО

Свечано отварање саобраћаја на деоници Београд – Бар
ФОТО
Радови на јужним деоницама Коридора X
ФОТО
Београд – Панчево. Резултати изградње
ФОТО

Радови на северним деоницама Коридора Х
ФОТО
Посета О.В. Белозјорова Србији 22.09.2015.
ФОТО
Пуштање саобраћаја на деоници Сопот Космајски – Ковачевац
ФОТО

«Коридори», Радио-телевизија Србије_21.09.2016
ВИДЕО
Посета српских ученика Санкт-Петербургу
ФОТО
Социјална делатност “РЖД Интернешнл“ д.о.о. у Републици Србији
ФОТО

Пружна механизација, ангажована на реализацији српског пројекта
ФОТО
Званичне посете руководства “РЖД“ о.а.д. и “РЖД Интернешнл“ д.о.о. Републици Србији
ФОТО
Свечани почетак радова на деоници Сопот Космајски – Ковачевац Паневропског саобраћајног Коридора Х
ФОТО

Свечани почетак радова на северним деоницама Паневропеског Коридора Х (станица Голубинци)
ФОТО
Изградња горњег строја колосека уз примену крана за полагање "УК-25/18"
ФОТО
Електрификација и преуређивање контактне мреже на деоници Београд – Панчево
ФОТО

Полагање колосека на станици Влашко Поље северне деонице Паневропског Коридора Х
ФОТО
Преуређивање станице Крњача
ФОТО
Полагање железничког колосека на Панчевачком мосту (1088 м)
ФОТО

Изградња новог моста преко реке Тамиш
ФОТО
Посета српских ученика Санкт-Петербургу
ВИДЕО