Показать меню
Скрыть меню


Вести

„РЖД Интернешнл“ окончала изградњу железничког колосека на Жежељевом мосту преко реке Дунав по уговору са шпанском компанијом AZVI
Почетком августа компанија AZVI потписала је коначну ситуацију за пројекат „Изградња доњег и горњег колосека на Жежељевом мосту преко реке Дунав у Новом Саду“, означивши на тај начин да је „РЖД Интернешнл“ у потпуности испунила обавезе везане за овај пројекат у складу са условима уговора и да је Инвеститор примио објекат. Од тог тренутка отпочиње двогодишњи гарантни период.

Подизвођачки уговор за извођење радова на изградњи доњег и горњег колосека на Жежељевом мосту преко реке Дунав у Новом Саду потписан је између „РЖД Интернешнл“ д.о.о. и шпанске компаније „AZVI“ у октобру 2017. године. 

„РЖД Интернешнл“ је отпочела реализацију пројекта у новембру 2017. године. На објекту су изведени радови на изградњи доњег строја колосека на приступним деловима моста и горњег строја колосека и његовим приступним деловима, а такође је остварена испорука материјала предвиђена уговором. У реализацији пројекта коришћена је руска технологија за полагање шинских поља, као и кранови за полагање. 

 Све уговорне обавезе компанија је испунила у року, без обзира на тешке временске услове, за време којих се реализовао пројекат. Након 19-годишњег прекида, 7. априла 2018. године, поново је пуштен редован железнички саобраћај преко Жежељевог моста, важног инфраструктурног објекта, који представља део саобраћајног Коридора Х и чини саставни део брзе пруге Београд – Будимпешта. 

Вредност реализације уговора износила је око 1,6 милиона евра, а финансирање је остварено из средстава Европске банке за реконструкцију и развој. За „РЖД Интернешнл“ ово је било прво искуство у својству подизвођача европске компаније на територији Републике Србије. 

Jejelev-bridge.jpg

Датум објављивања: 07.08.2018

Вратити се на вести