Показать меню
Скрыть меню


Вести

„РЖД Интернешнл“ завршила реализацију пројекта Београд – Панчево
Коначни записник о пријему објекта на деоници Београд - Панчево потписала је данас „Инфраструктура железница Србије“ а.д., и тиме означила да је „РЖД Интернешнл“ у потпуности испунила обавезе везане за реконструкцију ове деонице у складу са Анексом бр. 1 уз Уговор и да је Инвеститор примио објекат. Од овог тренутка отпочиње 3-годишњи гарантни период.

Радови на деоници су почели крајем марта 2014. године и обухватили су реконструкцију 16 км постојећег колосека, изградњу и електрификацију новог другог колосека, изградњу 2 станице и 2 стајалишта, моста преко реке Тамиш, дужине 242 метра, као и малих железничких мостова. Такође је изграђено 3 трафостанице, зграда за СС и ТТ у ст. Панчево Главна. Изведени су радови на уградњи пропуста, обнови контактне мреже, систему СС и ТТ.

Поред тога, на захтев Инвеститора „РЖД Интернешнл“ је спровела додатне радове на потпуној замени два натпутњака са монтажом нових металних распона. Захваљујући мерама оптимизације трошкова у оквиру Анекса бр. 1, компанија је успела да изведе радове на реконструкцији натпутњака без додатних трошкова по Инвеститора, обезбедивши безбедност саобраћаја како за путнике у железничком саобраћају, тако и за возаче аутомобила.

Као резултат реконструкције пруге Београд – Панчево, у исто време са повећањем брзине саобраћања возова са 30-50 км/ч на 120 км/ч, повећао се капацитет и безбедност саобраћаја. Укупна вредност реализације Анекса бр. 1 износи око 90 милиона америчких долара.


13_04_16.jpg

Датум објављивања: 10.02.2017

Вратити се на вести