Показать меню
Скрыть менюПредпројектна испитивања и пројектовање
Изградња железничке инфраструктуре
Електрификација
Изградња путничких станица и теретних терминала
Испорука композиција, СС и ТТ опреме
Техничко одржавање инфраструктуре и контрола саобраћаја

О компанији

„РЖД Интернешнл“ д.о.о. је специјализована грађевинска компанија, која улази у састав холдинга „Руске железнице“ (РЖД), који предлаже читав комплекс услуга и технологија у сфери железничке изградње – од почетне фазе пројектовања и израде пројекта до његове накнадне реализације „под кључ“ у било којој земљи света.

У својој практичној делатности „РЖД Интернешнл“ се ослања на сакупљено огромно интелектуално и практично искуство у сфери домаће железничке индустрије, као и напредне руске и иностране технологије, а такође, користи најсавременију опрему и материјале водећих домаћих и светских произвођача.

Географија пројеката