Показать меню
Скрыть меню


Ср̀бија

У марту 2012. године потписан је Општег споразум о реализацији пројеката у области железничког саобраћаја у Републици Србији, који је подразумевао израду предмерне документације и извођење радова на неколико деоница, укупне дужине око 400 км. За потребе овог пројекта предузећа групе компанија „Ремпутмаш“ 2013. године су произвели 103 јединице пружне механизације, која одговара захтевима европских норми.

25. марта 2014. године отпочели су радови на реализацији Уговора о изградњи и модернизацији железничке инфраструктуре Републике Србије. Крај пројекта ће бити изградња модерне железничке инфраструктуре, која одговара последњим захтевима безбедности, и повећање брзине са 30 до 120 км/ч, а на појединим деоницама и до 200 км/ч.

Укупна цена Уговора износи 941 милион долара, од којих је 800 милиона долара који се финансирају из средстава државног извозног кредита, а који је Влада Руске Федерације одобрила Влади Републике Србије.

Пројекти:

1. Реконструкција деонице Панчево – Београд, дужине 16 км
Пројекат је реализован у периоду од марта 2014. године до новембра 2016. године.
Радови на деоници су обухватали реконструкцију постојећег колосека, дугог 16 км, изградњу и електрификацију новог другог колосека, као и изградњу вештачких објеката (2 станице, 2 стајалишта, моста преко Тамиша, дужине 242 метра, малих железничких мостова, 3 трафостанице, зграде за СС и телекомуникације у станици Панчево Главна). Поред тога су изведени радови на изградњи одвода, санацији контактне мреже, система сигнализације и веза. На захтев Инвеститора изведени су додатни радови на потпуној замени два натпутњака са монтажом нових металних распона.

2. Реконструкција инфраструктурних објеката железничких пруга Републике Србије, укупне дужине 112 км, у оквиру развоја Европског Саобраћајног Коридора X
У априлу 2017. године радови на свих шест деоница саобраћајног Коридора Х у потпуности су завршени пре рока.
У оквиру пројекта изведени су радови на реконструкцији постојећег железничког колосека, као и 14 станица, 6 стајалишта, 115 вештачких објеката и 68 прелаза.  

3. Реконструкција деонице Стара Пазова – Нови Сад дужине 44 км
Пројекат је подељен на два дела:
  • Анекс бр. 3.1 обухвата изградњу вијадукта, дужине око 3 км и двоколосечног тунела Чортановци. Радови су отпочели 2017. године, а планирани рок за завршетак радова је 2021. година.
  • Анекс бр. 3.2 обухвата реконструкцију, модернизацију и изградњу двоколосечне пруге, дужине више од 40 км на деоници Стара Пазова – Нови Сад. Радови на објекту су отпочети у марту 2018. године.
4. Реконструкција деонице Ресник – Ваљево, дужине 77,6 км железничке пруге Београд – Бар (деоница кроз Србију — 287,4 км)
Пројекат је реализован у периоду од јула 2016. до новембра 2017. године.
У складу са пројектом на деоници је изведена реконструкција земљаног планума, горњег строја колосека, 2 тунела и 17 мостова, контактне мреже, система сигнализације и телекомуникације, а такође су обновљени сви инфраструктурни објекти дуж пруге, укључујући 10 станица.

5. Испорука дизел-моторних возова руске производње
У складу са Анексом бр. 5, годину дана пре рока, Републици Србији је испоручено 27 нових дизел-моторних возова за међуградски саобраћај.

Полагање доњег и горњег строја на Жежељевом мосту преко Дунава 
2017. године потписан је подизвођачки уговор између шпанске компаније „AZVI“ и „РЖД Интернешнл“ д.о.о. о извођењу радова на полагању доњег и горњег строја пруге на Жежељевом мосту преко Дунава у Новом Саду.
Пројекат је предвиђао полагање 31 хиљаде м³ земљаног планума и полагање 1,5 км горњег строја пруге. У априлу 2018. године, после 19-годишње паузе, обновљен је редован железнички саобраћај преко новог моста.
Финансирање пројекта остварује се ван кредитне линије руског извозног кредита.