Показать меню
Скрыть меню


Ср̀бија

У марту 2012. године је потписан Генерални споразум о реализацији пројеката у сфери железничког саобраћаја у Републици Србији, који укључује израду пројектне и предмерне документације и извођење радова на неколико деоница укупне дужине око 400 км. У 2013. години предузећа Групе компанија „Ремпутмаш” за овај пројекат су произвела 103 јединице железничке механизације, која одговара захтевима европских норми.

25. марта 2014. године су отпочели радови на реализацији Уговора о изградњи и модернизацији железничке инфраструктуре Републике Србије. Резултат пројекта ће бити изградња савремене железничке инфраструктуре, која одговара последњим захтевима везано за безбедност, и повећање брзине са 30 на 120 км/ч, а на појединим деоницама и до 200 км/ч.

Пројекти:

1. Реконструкција деонице Панчево – Београд, дужине 16 км.
Пројектом је предвиђена реконструкција постојећег колосека, електрификација деоница, изградња другог колосека, 2 станице и 2 стајалишта и станичне зграде, 1 великог моста и 12 малих мостова и пропуста, прилазних путева, нових путних прелаза.

2. Реконструкција инфраструктурних објеката железничких пруга Републике Србије, укупне дужине 112 км, у оквиру развоја Европског Саобраћајног Коридора X.
Пројектом су предвиђени радови на реконструкцији постојећег железничког колосека, као и 14 станица, 6 стајалишта, 115 вештачких објеката, 68 путних прелаза.

3. Реконструкција деонице Стара Пазова – Нови Сад дужине 44 км.
Пројектом је предвиђена изградња другог колосека, реконструкција постојећег колосека, електрификација деонице, изградња 4 станице и 2 стајалишта са станичним зградама и 4 подземна пролаза, мостова, надвожњака и тунела, прилазни путеви, нових путних прелаза.

4. Реконструкција железничке пруге Београд – Бар, дужине 455 км. (део кроз Србију: Београд – Врбница – 200 км).
На деоници се налази 146 тунела и 138 мостова.