Показать меню
Скрыть меню


Иран

28. марта 2017. године „РЖД Интернешнл“ д.о.о. и „Железнице исламске Републике Иран“ з.а.д. потписали су уговор о електрификацији железничке пруге Хармсар – Инче Бурун. Пројекат ће се финансирати о трошку средстава државног извозног кредита Владе Руске Федерације Влади исламске Републике Иран. Споразум о реализацији овог пројекта ступио је на снагу у новембру 2017. године.

Пројекат предвиђа електрификацију линије Хармсар – Инче Бурун, укупне дужине 495 км, рачунајући 203 км у планинском пределу, 31 станица и 94 тунела. У току радова биће изграђено 7 вучних станица и 8 постројења за секционисање, 6 дежурних тачака контактне мреже и зграда за даљинско снабдевање електричном енергијом. Поред тога, уговором су предвиђени испорука електричних локомотива и механизације за одржавање контактне мреже, СС постројења, као и обезбеђивање техничке подршке током прве године коришћења.

Реализација читавог комплекса радова на пројекту значајно ће повећати безбедност превоза, довешће до значајног смањења емисије штетних издувних гасова у атмосферу и омогући ће да се повећа робна пропусна моћ на прузи Хармсар – Инче Бурун, која представља источну грану међународног саобраћајног коридора „Север–Југ“.

Вредност уговора се процењује на 1,2 милијарде евра. Према прелиминарним проценама, реализација пројекта ће трајати око 4 године.

Iran-main.jpg