Показать меню
Скрыть меню


Фото и видео

Посета српских ученика Санкт-Петербургу
ФОТО
Социјална делатност “РЖД Интернешнл“ д.о.о. у Републици Србији
ФОТО
Пружна механизација, ангажована на реализацији српског пројекта
ФОТО

Званичне посете руководства “РЖД“ о.а.д. и “РЖД Интернешнл“ д.о.о. Републици Србији
ФОТО
Свечани почетак радова на деоници Сопот Космајски – Ковачевац Паневропског саобраћајног Коридора Х
ФОТО
Свечани почетак радова на северним деоницама Паневропеског Коридора Х (станица Голубинци)
ФОТО

Изградња горњег строја колосека уз примену крана за полагање "УК-25/18"
ФОТО
Електрификација и преуређивање контактне мреже на деоници Београд – Панчево
ФОТО
Полагање колосека на станици Влашко Поље северне деонице Паневропског Коридора Х
ФОТО

Преуређивање станице Крњача
ФОТО
Полагање железничког колосека на Панчевачком мосту (1088 м)
ФОТО
Изградња новог моста преко реке Тамиш
ФОТО

Посета српских ученика Санкт-Петербургу
ВИДЕО
Београд – Панчево. Резултати изградње
ФОТО
Посета О.В. Белозјорова Србији 22.09.2015.
ФОТО

Радови на северним деоницама Коридора Х
ФОТО
Пуштање саобраћаја на деоници Сопот Космајски – Ковачевац
ФОТО
«Коридори», Радио-телевизија Србије_21.09.2016
ВИДЕО

Градећи пруге, ми градимо будућност
ВИДЕО
Радови на јужним деоницама Коридора X
ФОТО
Свечано отварање саобраћаја на деоници Београд – Бар
ФОТО

Радови на деоници Ресник-Ваљево
ФОТО
Завршетак радова на деоници Ресник-Ваљево
ФОТО
Потписивање Анекса бр. 3.2 уз Уговор
ФОТО

Церемонија награђивања победника дечјег конкурса за састављање укрштеница
ФОТО
Честитање српским ђацима школске славе Светог Саве
ФОТО
Посета О.В. Белозјорова Србији 30.03.2018
ФОТО

Полагање доњег и горњег строја колосека на Жежељевом мосту преко Дунава
ФОТО
Радови на деоници Стара Пазова-Нови Сад
ФОТО
Брзина од 200 км/ч је већ у Србији
ФОТО

Посета српске делегације 20-23.08.2018.
ФОТО
Зорана Михајловић у посети градилишту 04.09.2018.
ФОТО
Догађај у школи „23. октобар“ у Сремским Карловцима 04.09.2018.
ФОТО